Tältä Karvasalmen Kaijalan tilalta Paavo Ryynänen lähti v. 1845 perheensä kanssa Alapitkälle Korkeakosken tilalle