Jäsenrekisterin rekisteriseloste [Henkilötietolaki (523/1999) 10 §]
Laadittu: 10.3.2010
, päivitetty: 13.1.2013

1. Rekisterinpitäjä

Ryynästen Sukuseura ry

Erkki Ryynänen, Lohenevä 3 A, 02170 Espoo, erkki.ryynanen@gmail.com, 0400 447145


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

- jäsenrekisterin- ja rahastonhoitaja Erkki O. Ryynänen (1.1.2013 alkaen)
3. Rekisterin nimi
- Ryynästen Sukuseuran jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Yhdistyslain (503/1989) 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

5. Rekisterin tietosisältö

- jäsenten nimet, syntymäajat, osoitteet, kotipaikat, ammatit sekä jäsenmaksujen tiedot ja perimiset
- puhelintiedot ja sähköpostillisten jäsenten sähköpostiosoitteet
- Jäsenryhmät: kunniajäsenet, ainaisjäsenet, henkilöjäsenet, perhejäsenet

(Tällä hetkellä rekisterissä vain tummennetut tiedot)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- jäseniltä ja vainajien omaisilta saadut tiedot
- kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksuista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla tallennettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.