Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste [Henkilötietolaki (523/1999) 10 §]
Laadittu: 10.3.2010


1. Rekisterinpitäjä

Ryynästen Sukuseura ry

Erkki Ryynänen, Lohenevä 3 A, 02170 Espoo, erkki.ryynanen(at)gmail.com, 0400 447145

2. Rekisterin nimi

- Ryynästen Sukuseuran sukututkimusrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

- Erkki Ryynänen (rekisterikokonaisuus ja Pohjois-Savon sukuhaara)
- Tom Ryynänen (Pohjois-Karjalan sukuhaara)
- Seppo Gumse (Peräpohjolan ja Hämeen sukuhaarat)
- Helena Ryynänen

- Ylläolevien henkilöiden ja kulloinkin vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät kotisivuilta www.ryynaset.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Sääntöjen mukaisen sukututkimustyön tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen seuran toiminnan tarkoituksen mukaisesti

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja tutkittavaan sukuun kuuluvista henkilöistä:

- tiedot sukuun kuuluvista henkilöistä perhesuhteineen ja sukuhaaroittain
- nimi, syntymä-, vihkimis- ja kuolinaika ja -paikka, ammatti ja koulutus
- sanallisia kertomuksia henkilöistä ja tiloista
- suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina - mahdolliset muut sukututkimukseen suunnitellut tarpeelliset tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- henkilötietojen päivittämisessä väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot
- sukuun kuuluvilta saatavat perhetiedot sekä
- muista sukututkimusrekistereistä, arkistoista ja kirjallisista lähteistä saatavat tiedot
.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisterin tietoja ulkopuolisille vain sukututkimustarkoituksiin ja ulkomaille vain lain tarkoittamissa tapauksissa.

8. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Tietoja voidaan korjata ja poistaa pyynnöstä tai valvonnan seurauksena.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalirekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Atk-pohjainen sukututkimusrekisteri on suojattu hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja pääsy siihen on vain rekisterinpitäjän vastuuhenkilöillä ja sovituilla sukututkijoilla. Arkaluonteisiksi katsottavat tiedot käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely sukututkimusta varten. Kiellon peruuttaminen tulee merkitä sukututkimusrekisteriin.